Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SKLEPU INTERNETOWEGO TO BYŁ ROK
Informacje ogólne, dane Administratora Danych Osobowych FIVEST Grzegorz Gregorczyk z siedzibą w Poznaniu, 60-688 Poznań, ul. Jana III Sobieskiego 40/2N (dalej: „Przedsiębiorca”) przywiązuje szczególną uwagę do prywatności
użytkowników korzystających ze strony internetowej prowadzonej pod domeną tobylrok.pl
(dalej: „Strona Internetowa”). Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony dany
osobowych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej.
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest FIVEST Grzegorz
Gregorczyk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i wpisany do rejestru
przedsiębiorców CEIDG, posługujący się numerem NIP 812-13-80-313 oraz REGON
015714541, z siedzibą w ul. Jana III Sobieskiego 40/2N, prowadzący sklep internetowy pod domeną tobylrok.pl.
Kontakt z Przedsiębiorcą w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: kontakt@tobylrok.pl
Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
Przedsiębiorca posiada Inspektora Ochrony Danych – aktualnie jest to Grzegorz Gregorczyk.
Inspektor Ochrony Danych udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych. Kontakt do Inspektora: e-mail: rodo@tobylrok.pl
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Państwa żadnych innych
informacji, ani danych osobowych.
Jeżeli odwiedzają Państwo Stroną Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane
informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności: adres IP, rodzaj systemu
operacyjnego, typ/rodzaj przeglądarki.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie i zależy od Państwa decyzji. Dane te
mogą zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W niektórych przypadkach podanie
określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie
korzystania ze Strony Internetowej.
Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy
sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik
wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W
szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych
dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z
Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Poza celami wskazanymi powyżej, dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) w celu administrowania Stroną Internetową (adres IP, data i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym) – podstawa prawna –
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem Przedsiębiorcy jest administrowanie stroną
internetową);
2) w celu analitycznym (data i godzina odwiedzin Strony Internetowej, czas spędzony na
Stronie Internetowej, odwiedzone podstrony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona
lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystanej do przeglądania Strony
Internetowej) – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem Przedsiębiorcy
jest poznanie aktywności użytkowników na Stronie Internetowej);
3) w celu wykorzystywania cookies (informacje tekstowe) – podstawa prawna – art. 6 ust.
1 lit. a RODO (wyrażona przez użytkowników zgoda – przy pierwszym wejściu na
Stronę Internetową jest zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
4) w celu wysyłki Newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona
przez użytkowników zgoda)
Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące
usługi na rzecz Administratora (usługi IT oraz wsparcia technicznego, dostawcy
oprogramowania, firma hostingowa), ponieważ muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swe obowiązki. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu.
Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
– cofnięcia lub ograniczenia zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody);
– wykonania umowy i upływu przedawnienia roszczeń z umów (w przypadku niezbędności
danych do wykonania umowy);
– zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora).
W przypadku newslettera dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Pliki cookies
Przedsiębiorca na Stronie Internetowej wykorzystuje tzw. cookies (Ciasteczka), czyli pliki
wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia (jak telefon, tablet) podczas
przeglądania Strony Internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez
systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka,
Google’a). Ciasteczka są nieszkodliwe zarówno dla Państwa urządzenia, jak i dla jego
użytkownika i danych. Pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio
wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną indywidualnych preferencji. Pliki cookies
pozwalają poprawić Państwa wyniki wyszukiwania, jak również dbać o trafność
wyświetlanych informacji.
Wiele plików cookie ma dla nas charakter zanonimizowany, tzn. na samej ich podstawie (bez
podania dodatkowych informacji) nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które pozostają na Państwa urządzeniu aż do wylogowania ze Strony
Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe”
pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej prosimy o wyrażenie zgody na plików
cookies, ponieważ Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie
Ciasteczek w Państwa urządzeniu.
Jeżeli nie chcecie Państwo, aby cookies były wykorzystywane podczas przeglądania Strony
Internetowej, w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawienia w przeglądarce internetowej,
poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub poprzez żądanie
powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Informujemy,
że wyłączenie lub ograniczenie obsługi Ciasteczek może powodować trudności w korzystaniu
ze Strony Internetowej.
Pliki cookies są używane do:
– utrzymania sesji użytkownika, jeżeli sesja wymaga zalogowania;
– dokonania analizy tego, w jaki sposób korzystacie Państwo ze Strony Internetowej (jak wielu
użytkowników otwiera Stronę Internetową, jak długo trwa sesja, jakie treści wzbudzają
największe zainteresowanie), dzięki czemu możliwe jest ulepszanie Strony Internetowej i
dostosowanie działania Strony Internetowej do preferencji jej użytkowników;
– tworzenia statystyk dotyczących oglądalności Strony Internetowej, monitorowania ruchu na
Stronie Internetowej;
– monitorowania aktywności użytkowników Strony Internetowej w celu badania preferencji;
– zapamiętania preferencji oraz indywidualnych ustawień użytkownika (pliki cookies
umożliwiają zapisanie Państwa wyborów co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych
elementów Strony Internetowej czy też rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie
informacji o Państwa lokalizacji);
– monitorowania poprawności funkcjonowania Strony Internetowej.
Inne technologie
Pliki cookies są także używane do korzystania z funkcji społecznościowych. Na Stronie
Internetowej posiadamy pixel Facebooka, który umożliwia Państwu polubienie naszego
fanpage’a podczas korzystania ze Strony Internetowej. Ponadto pixel Facebooka może być
stosowany w celu zarządzania reklamami na portalach społecznościowych Facebook i
Instagram, jak również w celu prowadzenia działań remarketingowych. Pixel Facebook ma za
zadanie śledzić odwiedziny użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej, dzięki
czemu możliwe jest zlecanie na portalu społecznościowym Facebook reklam do osób, które
odwiedziły Stronę Internetową.
W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk możemy wykorzystywać narzędzia
Google’a, takie jak Google Analytics. Wykorzystują one technologię cookies w celu
umożliwienia prezentacji miarodajnych danych. Dane te stanowią wyłącznie materiał do analiz
statystycznych, nie są łączone z innymi danymi osobowymi. Używane narzędzia Google nie
stanowią przetwarzania Państwa danych osobowych.
Prawo wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej
chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć. Jeżeli chcecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila bezpośrednio do FIVEST Grzegorz
Gregorczyk na adres rodo@tobylrok.pl
Informujemy, że jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie
zgody, późniejsze jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego
momentu było nielegalne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym w oparciu o profilowanie.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, które mają siedzibę poza
Unią Europejską, takich jak: Facebook, Microsoft, Google. W świetle przepisów RODO
podmioty te są traktowane jako państwa trzecie. Przy korzystaniu z usług i technologii
przekazujemy dane osobowe wyłącznie takim podmiotom, które przystąpiły do programu
Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016
r. – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod
adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/euus-privacy-shield_pl. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych
osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
Uprawnienia podmiotów danych
Uprzejmie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu dostęp do danych osobowych
(w tym uzyskania kopii danych), jak również prawo do uzyskania informacji na temat: celu
przetwarzania Państwa danych, rodzaju przetwarzanych danych, podmiotów którym dane są
przekazywane, okresu przechowywania danych.
Ponadto posiadają Państwo prawo do:
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
macie Państwo ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wymienione uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego. W niektórych sytuacjach
możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia.
Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu
zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
Swoje uprawnienia możecie Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do do
FIVEST Grzegorz Gregorczyk na adres rodo@tobylrok.pl
Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeżeli wymagać tego
będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie Internetowej. O wprowadzonych
zmianach oraz dacie ich wejścia w życie zostaną Państwo poinformowani, w szczególności
poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2020 r.