W uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego napisano, że Brandt „jako szef zachodnioniemieckiego rządu i w imieniu narodu niemieckiego wyciągnął rękę do polityki pojednania między dawnymi wrogimi krajami”.
Istotnie, za swoich rządów Brandt podpisał układ o normalizacji wzajemnych stosunków z ZSRR, a 7 grudnia 1970 – układ z Polską. Podczas wizyty w grudniu 1970 w Warszawie oddał hołd ofiarom getta a nawet wykroczył poza standardowy protokół dyplomatyczny, niespodziewanie klękając pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *