Czy wiesz, że 30 sierpnia 1963 roku zainstalowano tzw. „gorącą linię” łączącą Kreml w Moskwie z Pentagonem w Waszyngtonie? To bezpośrednie połączenie nazwano od razu „czerwonym telefonem”, choć określenie to nie miało wiele wspólnego z prawdą. Nie tylko dlatego, że telefony po obu stronach nie były czerwone, ale przede wszystkim dlatego, że … nie było żadnych telefonów, bo łączność nawiązywana była wyłącznie na piśmie za pomocą telefaksu. Pierwszą, przesłaną przez Stany Zjednoczone testową wiadomością, było zdanie: ‘The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back 1234567890”, słynny angielski pangram – zdanie zawierające wszystkie litery (oraz cyfry, nawet z apostrofem!) alfabetu łacińskiego. Po raz pierwszy oficjalnie wykorzystano połączenie do poinformowania Rosjan o zabójstwie Prezydenta Johna F. Kennedy’ego w dniu 22 listopada 1963 roku. Na zainstalowanie bezpośredniej głosowej linii telefonicznej pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi trzeba było poczekać do roku 1967.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *